Dataskyddspolicy

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Hur och vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår webbplats, köper en viss produkt eller tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler. Dessa uppgifter är normalt de uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla en produkt eller tjänst till dig som du själv beställt, t.ex. uppgift om namn, adress, personnummer.

 • Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

När du använder våra digital kanaler som webbplatser och sociala media registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Vi använder oss exempelvis av Google Analytics och andra verktyg för att registrera information. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler. Du kan själv i din webbläsare ställa in vilken typ av information som får samlas in med stöd av cookies.

 • Uppgifter från andra källor

I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t.ex. samarbetspartners, koncernbolag och andra leverantörer. Vi kan även samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

 • Administrera och tillhandahålla våra tjänster och varor
 • Hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar
 • Lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av
 • Förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdhet, marknaden eller webbanvändning.

Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Vi behandlar personuppgifter på följande grunder;

 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en tjänst du köpt
 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet
 • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om varor eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt
 • Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Profilering

Om du är kund hos oss kan vi komma att titta på hur du använder vår webb, vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till och uppgifter om dina inköp. Detta gör vi för att tillhandahålla dig anpassade erbjudanden om våra varor och tjänster. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering genom att kontakta oss.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med utvalda samarbetspartners avseende våra varor och tjänster. För att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig kan mottagande bolag även behandla dina uppgifter. Det bolag som mottar uppgifterna är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter den utför för dessa ändamål.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, leverera varor och tjänster, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-system och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva våra rättsliga intressen, exempelvis med inkassobolag.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

Var behandlas dina uppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU/ESS. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit är du välkommen att kontakta oss.

Dina rättigheter

 • Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

 • Återkalla samtycke med framtida verkan

Behandlar vi dina personuppgifter med stöd av samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

 • Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss.

 • Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 • Begränsning av behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

 • Dataportabilitet

För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Särskilt om cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge våra besökare tillgång till olika funktioner, underlätta surfandet och interaktionen med våra webbplatser. Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens hemsida.

 • Det finns två typer av cookies:

 • En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
 • En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.
 • Användning av cookies

Om du tackar nej till cookies på våra webbplatser (vilket du exempelvis kan göra via dina webbläsarinställningar) så kan det påverka ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen.

Våra cookies hjälper oss nämligen att:

 • Förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.
 • Spara dina inställningar från det ena besöket till det andra.
 • Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan.
 • Identifiera surfmönster och hitta problem med våra webbplatser.

Vi använder INTE cookies till att:

 • Spara personlig information om dig utan ditt samtycke.
 • Samla in känslig information.
 • Skicka vidare personlig information till tredje part.

Analysfunktion

Webbanalysverktyg som t.ex. Google Analytics används på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse. Informationen är anonymiserad.

LiteSpeed Cache

Denna webbplats använder cache för att främja en snabbare responstid och en bättre användarupplevelse. Cachelagring skapar potentiellt kopior av alla sidor som visas på denna webbplats. Alla cachefiler är tillfälliga och nås aldrig av en tredje part, förutom vid behov för teknisk support från cachetilläggs-leverantören. Cachefiler löper ut efter en tidsperiod som angetts av webbplatsadministratören, men kan vid behov enkelt rensas tidigare av administratören. Det är möjligt att vi använder molntjänster från QUIC.cloud för att bearbeta och tillfälligt spara dina data. Vänligen besök https://quic.cloud/privacy-policy/ för mer detaljer.

Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss direkt, våra kontaktuppgifter finner du längst ner i denna policy.

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt synpunkter kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Företag; AV1 AB,
Org. Nr; 556816 – 4924
Adress: Hulda Mellgrens gata 2,
421 32 V Frölunda
Telefon: 031-271816

Kristian Kavale är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för de personuppgifter vi behandlar

Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på; info@av1.se

Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen.

Senast uppdaterad 2022-01-29

IDFör vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?Vilken laglig grund har vi för behandlingen?Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?Hur länge sparas dina uppgifter?
1Hantera förfrågningar, t.ex. frågor om våra tjänster/produkter.Berättigat intresse.• Identitetsuppgifter t.ex. namn
• Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post
• Kundinteraktioner t.ex. samtalsinspelningar, journalanteckningar och utskick
Så länge det är nödvändigt för att hantera din förfrågan.
2Hantera kundförhållandet, t.ex. registrera dina uppgifter i vårt kundregister, skicka aviseringar, kommunicera med dig om kundförhållandet etc.Fullföljande av avtal samt i vissa fall en intresseavvägning om avtalet om att tillhandahålla dig en tjänst ingåtts med en juridisk person.• Identitetsuppgifter t.ex. namn
• Titel och attesträttighet
• Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post
• Kundinteraktioner t.ex. journalanteckningar och utskick.
• Uppgifter om dina inköp
Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.
3Hantera leverantörsförhållandet, t.ex. registrera dina uppgifter i vårt leverantörsregister, skicka aviseringar, kommunicera med dig om leverantörsförhållandet etc.Fullföljande av avtal samt i vissa fall en intresseavvägning.• Identitetsuppgifter t.ex. namn
• Titel och attesträttighet
• Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post
• Leverantörsinteraktioner t.ex. journalanteckningar och utskick.
• Uppgifter om dina leveranser
Så länge du har en leverantörsrelation med oss och två år därefter.
4För att administrera och leverera våra varor och tjänster.Fullföljande av avtal. I de fall då känsliga personuppgifter behandlas görs detta med stöd av ditt uttryckliga samtycke och endast då det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster som du efterfrågat.• Identitetsuppgifter t.ex. namn, personnummer
• Titel och attesträttighet
• Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post
• Känsliga personuppgifter som matallergier för det fall att du deltar på events där det serveras mat
• Vid behov ROT/RUT-uppgifter
• Betalningshistorik.
• Betalningsinformation.
• Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.
• Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan
adress).
Så länge du har en kundrelation med oss och två år därefter.

Uppgifter om matallergier m.m. raderas omedelbart efter genomfört event.

5Hantera betalningar för tjänster och varor som du köpt.Fullföljande av avtal och i den mån det följer av en rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringslagen.• Identitetsuppgifter t.ex. namn
• Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post
• Fakturauppgifter
• Betalningsinformation
• Kundengagemang, t.ex. vad du köpt för tjänst/produkt
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag och så länge det är nödvändigt för avtalet.
6Fastställa, göra gällande och utöva/försvara oss mot rättsliga anspråk.Berättigat intresse.• Identitetsuppgifter t.ex. namn
• Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post
• Fakturauppgifter
Så länge det är nödvändigt för att tillgodose vårt intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk t.ex. enligt lagstadgade preskriptionstider.
7För att marknadsföra våra och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster i syfte att tillhandahålla relevant information och erbjudanden.Berättigat intresse.• Identitetsuppgifter t.ex. namn
• Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post
• Kundsegment, t.ex. uppgift om vilket kundsegment du tillhör
• Geografisk information
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos oss, till exempel genom att köpa en vara eller kontakta vår kundtjänst.
8Uppföljning och utvärdering avseende användningen av våra tjänster & produkter.Berättigat intresse av att förbättra din användarupplevelse.• Identitetsuppgifter t.ex. namn
• Titel
• Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post
• Kundengagemang t.ex. vad du köpt för tjänst/produkt
• Användargenererade uppgifter, t.ex. uppgift om dina interaktioner på våra hemsidor
Så länge det är nödvändigt för att genomföra uppföljning och utvärdering.
9Genomföra marknads-/kundundersökningar i syfte att utvärdera av våra varor & tjänster. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att för att få information om din och andra kunders uppfattning om t.ex. våra tjänster och produkter.Berättigat intresse.• Identitetsuppgifter t.ex. namn
• Titel
• Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post
• Svarsresultat
• Kundsegment
• Geografisk information
Uppgifterna sparas bara så länge det är nödvändiga för att skicka ut undersökningarna. Svaren från undersökningarna är anonyma och uppgifterna utgör därför inte personuppgifter.
10Livscykelhantering, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.Berättigat intresse.• Användargenererade uppgifter, t.ex. uppgift om dina interaktioner på våra system och tjänster
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Sparad endast så länge det är nödvändigt för ändamålet.
11Mingelbilder från events i syfte att dokumentera företagshistoria samt för att användas i redaktionella syften samt för marknadsföring av liknande events.Berättigat intresse.• I förekommande fall namn, titel, företag
• Bild
Så länge det är motiverat utifrån ett företagshistoriskt perspektiv samt så länge som bilderna är aktuella för att använda i syfte att marknadsföra liknande events.
12För att administrera ditt kontoinnehav.Fullföljande av avtal med dig alternativt en intresseavvägning om avtalet om att tillhandahålla dig ett konto ingåtts med en juridisk person.• Namn, adress, telefonnummer samt e-post
• IP-adress, enhetsinformation, logginformation
• Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra kund/leverantörsevent du anmält dig till
• Information om ditt kontoinnehav
Så länge du har ett konto hos oss och ett år därefter.
13Genomföra och hantera rekryteringsprocesser och inkommande jobbansökningar.Berättigat intresse av att hantera rekryteringsprocessen.• Namn, adress, telefonnummer samt e-post
• Övriga uppgifter du lämnar i din ansökan exempelvis titel, erfarenhet etc.
Så länge rekryteringsprocessen för den tjänst du sökt pågår och så länge som krävs enligt gällande preskriptionskrav i diskrimineringslagen. För det fallet att vi vill spara dina uppgifter för framtida rekryteringar kommer vi att begära ditt samtycke.
14För att trygga säkerheten på arbetsplatser, skapa en god arbetsmiljö, hantera behörigheter och övervakning av personalRättslig förpliktelse och intresseavvägning vad gäller kameraövervakning, behörighetshantering och annan övervakning. • Namn, personnummer, telefonnummer
• Övriga uppgifter, t.ex. kameraövervakningsmaterial m.m.
Uppgifterna sparas bara så länge det är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen och enligt lag. Behörigheter sparas ett år efter att ändamålet med att lagra behörighetsuppgifterna upphört. m.m. Inspelat material från övervakningskameror raderas senast tre månader efter inspelning om inte materialet ingår i en pågående utredning.
15MyndighetsrapporteringRättslig förpliktelse• Namn, personnummer, ROT/RUT-uppgifter,
• Övriga uppgifter vi är skyldiga att utlämna på uppmaning av myndighet.
Uppgifterna sparas bara så länge det är nödvändiga för att uppfylla syftet med myndighetsrapporteringen / myndighetsförfrågan eller som annars följer av lag.