INSTALLATION

AV1s installationsavdelning är rätt partner till ditt projekt. Vi tar ansvar för hela processen:


PROJEKTERING

Vad skall din utrustning användas till? Denna fråga kan tyckas enkel att besvara men grunden till en lyckad installation är ett grundligt förarbete. Vi går gemensamt med dig som kund igenom dina förväntningar och sätter därefter upp mål. Detta leder i sin tur till ett noga specificerat underlag på vad som behövs i teknik, kablage, och annat.

UPPHANDLING

Vi konkurrensutsätter olika tillverkare och leverantörer och värderar pris gentemot funktion, men även tillverkare och leverantörers långsiktighet då det självklart är tänkt att du skall ha nytta av din utrustning under många år. Vi diskuterar valen med dig och allt mynnar sedan ut i en offert som är detaljspecificerad. Detta ger dig full kontroll.

INSTALLATION

Installationen tid planeras ihop med dig och eventuella entrepenörer för bäst effektivitet och för att undvika krockar. Tid är som bekant pengar och rätt planering spar dina pengar. Snygga installationer är för oss en självklarhet. Diskreta lösningar, noggrann uppmärkning, och snygg kabeldragning. Tekniken skall verka utan att synas.

DOKUMENTATION

Som avslutning på installationen förser vi dig med skriftlig dokumentation på vad vi har gjort och hur vi har kopplat samt hur enheter fungerar för sig och ihop med tex styrsystem och annat. Vi håller också utbildningar för din personal.
Efter avslutad installation skall du förvänta dig en anläggning som rullar på, men allt kan givetvis hända. Då är vi bara ett telefonsamtal bort, till hjälp för dig varje dag året om.

for